One day Safari & Long Neck
Contact :
Chiang Mai Branch:1, 14 Chareonraj Rd., T. Wat Kate, A. Muang, Chiang Mai.
Tel. 053-247000, 053-303030